Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2011/2012 > Seniorzy > V liga (Kraków II)
Nadwiślanka Nowe Brzesko: Komisja rewizyjna nie udzieliła absolutorium2012-07-26 07:18:00

W Nadwiślance Nowe Brzesko odbyło się coroczne walne zebranie. Komisja rewizyjna stwierdziła wiele uchybień w klubowej działalności i nie udzieliła zarządowi rekomendacji dla uzyskania absolutorium.


Poniżej relacja z Walnego Zebrania w Nadwiślance, zamieszczona na klubowej stronie internetowej.

W sobotę 21 lipca doszło wreszcie do skutku zebranie LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko. Wzięło w nim udział 20 osób, w tym zarząd klubu i komisja rewizyjna, a także burmistrz miasta i gminy Nowe Brzesko Grzegorz Czajka. Przewodniczącym zebrania wybrany został Jacek Zawartka, a sekretarzem Wojciech Hajdaś.

Na początku sprawozdanie z działalności LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko za 2011 rok przedstawił prezes Dariusz Oraczewski. Omówił najpierw działalność sportową. Następnie o działalności sekcji tenisa stołowego poinformował prowadzący tę drużynę Tomasz Sasiński.  Na koniec prezes Oraczewski przedstawił sprawozdanie finansowe całego klubu.

Według słów prezesa, w 2011 roku klub pozyskał na swoją działalność z Urzędu Gminy 102 tys. złotych i na koniec roku kalendarzowego nie posiadał długów i zaległości finansowych.

Kłóci się to z ustaleniami dokonanymi przez komisję rewizyjną. W swym protokole komisja reprezentowana przez Witolda Głowę, Tomasza Sasińskiego i Leszka Niciarza stwierdziła, że dokumentacja prowadzona była bez należytej staranności. Komisja nie jest w stanie stwierdzić czy wydatki były dokonywane celowo, bo nie są opisane na co zostały wydane (np. paliwo), nie mają potwierdzenia podpisu dwóch osób z zarządu, na umowach brakuje podpisów osób zatrudnianych. Członkowie komisji zwrócili także uwagę na to, że diety, które pobierane były na zawodników nigdy do nich nie trafiły. Bulwersowała także wysokość wypłaty dla prezesa klubu, kilkukrotnie wyższa od pozostałych pracowników. Według komisji nie jest prawdą także to, że klub zakończył rok bez zobowiązań, gdyż podatek do US za umowy z 2011 roku płacony był dopiero w roku następnym. Prezes w sprawozdaniu nie wykazał także dochodów ze sprzedaży biletów, pozyskanego sprzętu ani dochodów od sponsorów. Podkreślano także, że większość decyzji prezes podejmował jednoosobowo. Potwierdzili to pozostali członkowie zarządu. Zwracano uwagę także na to, że zebranie sprawozdawcze za 2011 rok odbywa się za późno, gdyż powinno było się odbyć do końca kwietnia 2012 roku. Nie dokonano także od zebrania w 2010 roku aktualizacji składu zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W rejestrach figuruje bowiem zarząd w starym składzie. To kolejne uchybienie.

Ogrom zarzutów jest tak duży, że komisja nie była w stanie udzielić zarządowi rekomendacji dla uzyskania absolutorium.

W związku z tym zgromadzeni na zebraniu podjęli uchwałę zobowiązującą prezesa do uzupełnienia do końca lipca dokumentacji za 2011 rok, a także do zwołania kolejnego zebrania w sobotę 4 sierpnia 2012 roku, na którym zebrani ustosunkują się do udzielenia lub nie absolutorium dla zarządu.

Do tego spotkania ma także wyjaśnić się obecny stan finansów klubu, gdyż teraz środki finansowe z Urzędu Gminy zostały zablokowane. Prezes nie potrafił powiedzieć dlaczego tak jest. Członkowie komisji rewizyjnej wyjaśnili, że dotacje pobrane przez klub od początku 2012 roku nie zostały do tej pory należycie przez niego rozliczone. Powodem wstrzymania dotacji jest to, że od początku roku nie były odprowadzone podatki od umów do Urzędu Skarbowego, a pieniądze na to zostały pobrane. Wedle słów prezesa od początku tego roku wykorzystano z budżetu gminy ok. 40 tys. złotych przeznaczonych na działalność LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko.

Na zebraniu poruszano także tematy zdemontowanego ogrodzenia stadionu, parkingów przy stadionie (Jacek Zawartka, Grzegorz Czajka), remontu sali dla tenisa stołowego (Tomasz Sasiński, Grzegorz Czajka), przyszłości zawodników grup młodzieżowych (Krzysztof Madejski), a także drużyny seniorów (Leszek Wielbłąd). Wszystkie te problemy wydają się jednak dziś zupełnie drugorzędne wobec zagrożenia dalszego istnienia klubu.

Jacek Zawartka (przewodniczący zebrania), Wojciech Hajdaś (sekretarz zebrania)

nadwislankanb.futbolowo.pl
WIADOMOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty