Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > 2009/2010 > Małopolska > Wiadomości PN Małopolska
Kazimierz Korba prezesem Glinika2010-07-23 08:10:00

GKS Glinik Gorlice ma nowy zarząd i nowego prezesa. Klubem pokieruje Kazimierz Korba.

Wiceprezesem ds, organizacyjnych został Aleksander Cygan, wiceprezesem ds. młodzieży Grzegorz Babral, sekretarzem Andrzej Cetnarowski, skarbnikiem Andrzej Gubernat, a członkami zarządu zostali Łukasz Brzeziański i Bartosz Chmielnik.

Nowy zarząd staje przed bardzo trudnym zadaniem. Klub znajduje się w zapaści, szczególnie finansowo-organizacyjnej. Poczyniono już pierwsze kroki w celu pozyskania sponsorów, przeanalizowano także aktualną sytuację w poszczególnych zespołach młodzieżowych.

Do rozgrywek przystąpią wszystkie drużyny młodzieżowe łącznie z reaktywowanym zespołem juniorów starszych, który występować będzie w I lidze OZPN Nowy Sącz. W najbliższych dniach zapadanie decyzja w sprawie drużyny seniorów. Zarząd będzie chciał zgłosić zespół do IV ligi, jednak udział w tych rozgrywkach uzależniony jest od sytuacji finansowej klubu.

Na piątek 23 lipca zaplanowano walne zebranie członków GKS Glinik Gorlice, celem zweryfikowania aktywnych członków klubu oraz powołania komisji rewizyjnej, której skład został zdekompletowany po przystąpieniu jej członków do zarządu.

***

Zanim zarząd podzielił role odbyło się blisko czterogodzinne zwyczajne walne zebranie członków klubu. Było to ostatnie podejście do wybrania zarządu, gdyż kilkakrotne próby nie przyniosły efektu.  

Obrady Walnego pod czasową nieobecność pełniącego obowiązki kuratora klubu Dariusza Kołotyły, otworzył Aleksander Cygan. Na zebraniu pojawili się m.in. burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz wraz z kierownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandrem Augustynem. Obecni również byli gorliccy radni: Joanna Bubak, Czesław Gembarowski, Zbigniew Grygowicz, Aleksander Kumorkiewicz i Franciszek Piecuch. Nie zawiedli działacze Gorlickiego PPN Zbigniew Augustyn i Adam Niedziela.

Tym razem na walnym zgromadziło się 11 członków klubu. Przewodniczącym zebrania wybrano Piotra Dziedzinę. Sprawozdanie merytoryczne z upoważnienia Kuratora przedstawił Bartosz Chmielnik, sprawozdanie komisji rewizyjnej - jej przewodniczący Aleksander Cygan, a sprawozdanie finansowe za ubiegły rok - Barbara  Pawłowska. Na wniosek komisji rewizyjnej Walne Zebranie nie udzieliło absolutorium poprzedniemu zarządowi klubu. Jako jedyny otrzymał takowe Bartosz Chmielnik.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do wyborów nowego zarządu. Bardzo duża w tym zasługa kuratora Dariusza Kołotyły, który zachęcił do działania najwierniejszych sympatyków Glinika. Do zarządu przystąpili: Grzegorz Babral - sympatyk gorlickiego klubu; Łukasz Brzeziański - trener grup młodzieżowych Glinika; Andrzej Cetnarowski - kierownik pierwszego zespołu Glinika, oddany działacz klubu; Bartosz Chmielnik - założyciel oficjalnej strony internetowej Glinika, kibic, sympatyk; Aleksander Cygan - dotychczas przewodniczący komisji rewizyjnej, oddany wieloletni działacz Glinika, który kilkakrotnie zasiadał w zarządzie GKS Glinik w latach wcześniejszych; Andrzej Gubernat - członek komisji rewizyjnej, wieloletni oddany działacz Glinika; Kazimierz Korba – sympatyk klubu, działacz Osiedla Młodych oraz Klubu HDK przy Fabryce „Glinik” S.A.

Najważniejszą uchwałą Walnego Zebrania było powołanie zarządu Gorlickiego Klubu Sportowego Glinik Gorlice w składzie 7-osobowym na okres trzech miesięcy, a więc do 30 września 2010. Nowo wybrany zarząd będzie się starał poczynić wszelkie kroki, aby stopniowo poprawić fatalną sytuację panującą od dłuższego czasu. Najważniejsze zadanie to pozyskanie w tym trudnym okresie sponsorów dla klubu.


greg
WIADOMOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty