Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2011/2012 > Seniorzy > II liga (wschód)
Jerzy Jasiówka na czele nowego zarządu Garbarni2012-04-26 00:49:00

Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia Kraków podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego podsumował kadencję 2008-2012 i wybrał nowe władze. Prezesem Garbarni ponownie został Jerzy Jasiówka, jeden z filarów świetnej drużyny ze starego Ludwinowa.


Właśnie Jerzy Jasiówka jako ustępujący prezes dokonał bilansu czterolecia. Najpierw jednak złożył podziękowania pod adresem prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego, za okazane zainteresowanie i życzliwy stosunek do problemów Garbarni. To samo uczynił wobec obecnego na Walnym prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, red. Ryszarda Niemca. - Jak przed wielu laty, w dramatycznych chwilach pojawienia się syndyka w Garbarni, tak teraz otrzymaliśmy ze strony MZPN konkretne wsparcie - powiedział Jerzy Jasiówka.

Nie tylko w opinii prezesa okres 2008-2012 był bardzo udany. Wprawdzie wejściu w nową kadencję towarzyszyła specyficzna atmosfera, stanowiąca pokłosie okoliczności poprzedniego Walnego Zgromadzenia w styczniu 2008, ale sytuację kryzysową - również w aspekcie personalnym - udało się opanować. A to służyło skupieniu uwagi na najważniejszych sprawach. Co najważniejsze, Garbarnia przetrwała bardzo trudne chwile. A na dodatek odniosła duży sukces na dwóch najważniejszych odcinkach.

Absolutnie na pierwszy plan wydarzeń sportowych wybił się awans seniorów do II ligi. Miało to miejsce akurat w jubileuszowym roku 90.lecia Garbarni, która po 37 latach nieobecności wróciła do centralnych rozgrywek krajowych. Decyzja o awansie do II ligi była niewątpliwie bardzo ważnym elementem strategii rozwoju klubu. Nie planowano najpierw rozbudowy infrastruktury i bazy, a dopiero później awansu. Przyjęto, swoją drogą nader ryzykownie, założenie o odwróceniu kolejności. I wbrew pozorom, było to logiczne podejście do tematu. Istnienie Garbarni na poziomie drugoligowym powoduje zupełnie inny odbiór klubu przez wszystkich wokół. Druga liga ułatwia wiele rozmów z potencjalnymi inwestorami czy sponsorami, albowiem jest to już poziom bardziej dostrzegany. I choć droga do tego, aby jakieś wymierne środki z tego tytułu pozyskiwać jest bardzo trudna, to jednak centralny poziom ułatwia takie rozmowy.

Chronologię wielu negocjacji inwestycyjnych prowadzonych przez Garbarnię w minionym czteroleciu precyzyjnie odtworzył w trakcie Walnego wiceprezes Marek Siedlarz. Mówił bardzo interesująco, choć bez posiłkowania się kartkową ściągą... Było też m.in. o uwikłaniach natury prawnej i szeregu warunków, które musiał  zadeklarować i spełniać klub, aby przekonać potencjalnych kontrahentów, że w część terenu przy ul. Rydlówka 27 naprawdę warto zainwestować. Garbarnia niedawno podpisała umowę partnerską z powszechnie uznaną firmą. To niewątpliwie ważny krok ku temu, aby tereny klubowe niebawem zmieniły oblicze. Łącznie ze zdecydowaną poprawą infrastruktury sportowej, choć przecież nie tylko.

W skład nowego Zarządu weszli: Jerzy Cierpiatka, Jacek Kaim, Mieczysław Kurek, mec. Bogdan Schneikart, Marek Siedlarz i Tadeusz Zapiór. Ukonstytuowanie się nowych władz Garbarni nastąpi w najbliższych dniach. Wtedy podamy również podział funkcji w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim. W osobach Jerzego Cierpiatki i Jerzego Kowalskiego wybrano delegatów klubu na czerwcowe Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MZPN. Z kolei Artur Kaliszka został wybrany jako delegat na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej w Krakowie.

st
WIADOMOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty