Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2012/2013 > Wiadomości PN Małopolska 2012/2013
RKTTM w Akademii Mistrzów Cracovii2013-07-13 22:10:00

Od nowego sezonu szkolenie w Akademii Mistrzów Cracovii wejdzie w nowy wymiar.


Szkolenie podzielone będzie na cztery strefy:

I STREFA

Dzieci w przedziale wiekowym 3-4 lata, w przedszkolu

Dzieci w przedziale 5-6 lat w klubie


II STREFA

Dzieci w przedziale wiekowym 7-8 lat

(żak F2 – I klasa szkoły podstawowej)


III STREFA

Roczniki:

under 9 (orlik E2 – II klasa szkoły podstawowej)

under 10 (orlik E1 – IV klasa szkoły podstawowej)

under 11 (młodzik D2 – V klasa szkoły podstawowej)

under 12 (młodzik D1 – VI klasa szkoły podstawowej)


IV STREFA

Roczniki:

under 13 (trampkarz C2 – I klasa gimnazjum)

under 14 (trampkarz C1 – II klasa gimnazjum)


Każda strefa będzie miała swoje wyznaczone przez system priorytety, które będą musiały być spełnione, aby zawodnik mógł przejść do strefy następnej. Pierwszy kontakt z Cracovią dziecko będzie miało już w przedszkolu, gdyż dzięki jednemu z projektów Akademii Mistrzów Cracovia, "Akademia przedszkolaka", wybrani trenerzy będą prowadzić pierwsze zajęcia oswajające z piłką w wybranych przedszkolach dla dzieci w przedziale wiekowym I strefy. Dzięki temu dziecko będzie miało szansę oswoić się nie tylko z piłką i zadaniami z nią związanymi, ale przede wszystkim ze swoim pierwszym trenerem, z którym przyjdzie mu pracować w nowym otoczeniu w klubie.


II strefa będzie miała charakter naborowy, dzieci będą poznawać ściślej filozofię szkolenia w AMC, a także mocniej uczestniczyć w życiu klubu Cracovia. Od III strefy młodzi zawodnicy będą dzieleni według roczników, ale z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości (np. jeśli dziecko będzie miało wysoki poziom, mimo danego wieku, będzie trenować w roczniku wyżej). Całość celów i działań w tych trzech strefach ma się opierać na szkoleniu indywidualnym, techniki, intelektu, budowaniu pożądanych cech wolicjonalnych.


IV strefa w roczniku młodszym będzie koncentrować się oprócz techniki, na taktyce indywidualnej, zaś w roczniku starszym, wprowadzane będą schematy taktyczne, narzucone przez trenera I zespołu Cracovii i drużyn rezerw, juniorów starszych i młodszych.


Całość ciągu szkolenia i związanych z nim najważniejszych priorytetów, zamyka się w skrócie pięciu liter oraz dekalogu, wyznaczających kierunek szkolenia w Akademii Mistrzów Cracovia:


DEKALOG SZKOLENIA:

I. Przygotowanie i wyszkolenie znakomicie uzdolnionego technicznie, mentalnie, taktycznie oraz sprawnościowo zawodnika i przekazanie go do zespołów juniorskich.

II. Wspomaganie procesu wychowawczego dziecka oraz wychowanie w poszanowaniu, kulturze i miłości do barw naszego klubu

III. Wspomaganie i czuwanie nad procesem rozwoju psychomotorycznego i sprawności ogólnej

IV. Nacisk na indywidualne techniczne wyszkolenie

V. Ciągła rotacja na pozycjach

VI. Budowanie mentalności zwycięzcy

VII. Praca nad koordynacją, szybkością i dynamiką

VIII. Małe gry i powtarzalność fundamentem treningu

IX. Brak jakiejkolwiek presji wyniku!

X. Czuwanie nad rozwojem kariery


SYSTEM SZKOLENIA W SKRÓCIE PIĘCIU LITER: R K T T M

RADOŚĆ + KREATYWNOŚĆ + TECHNIKA + TAKTYKA + MOTORYKA = PIŁKARZ KOMPLETNY


Te pięć liter i słów kryjących się za nimi, są najważniejszym określeniem filozofii szkolenia w Akademii Mistrzów Cracovia, które są zespolone z IV strefami szkolenia określonymi w systemie, ze względu na wiek i rozwój danego dziecka. Wraz z wiekiem i nabytymi umiejętnościami, dziecko przechodzi poprzez każde z tych słów, dostając na końcu pieczęć ukończenia naszej Akademii, co powinno być równoznaczne z predyspozycjami premiującymi go do wejścia na ścieżkę zawodową. Najważniejszym zadaniem trenerów, szkolących najmłodsze dzieci, będzie takie działanie, aby trenowanie i gra przynosiły im nieprzebrane pokłady radości, żeby ta radość przenosiła się na ich rodziny i zachęcała do szerszego uczestnictwa w życiu takiego pięknego klubu,jak Cracovia, poprzez choćby stałą obecność na meczach I drużyny. Autor systemu szkolenia, koordynator AMC, Marcin Kępa uważa, że jedna cecha rodzi kolejne, a te pięć są jednymi z najważniejszych w szkoleniu dzieci i młodzieży. Jeśli dziecko nie będzie miało negatywnych emocji, nie będzie ciążyła na nim presja, to z radością będzie podchodzić to treningu, a wtedy zacznie być kreatywne, a z kreatywności rodzi się technika. Szczegónie istotne w systemie jest wyszkolenie indywidualnej, dosknałej  techniki i związanej z nią inteligencji. Zgodnie z tą filozofią technika determinuje taktykę, czyli jeśli zawodnik będzie doskonale techniczny, będzie też umiał dostosować się do każdej taktyki. Ostatnim słowem kluczowym, jest motoryka, ale jej zakres ograniczy się do kształtowania koordynacji, gibkości i umiejętności prowadzenia przez dorastające dziecko zdrowego trybu życia, aby zapobiegać przyszłym kontuzjom i chorobom.


Nowy system kładzie nacisk na wychowanie dziecka, jego kulturę i miłość, oraz przywiązanie do barw Cracovii. W systemie zawrte są, dla każdej ze stref wydarzenia, kulturalne, historyczne, sportowe, w ktorych trener, wraz z zespołem będzie musiał uczestniczyć. W skład tych wydarzeń wchodzą wizyty w teatrach, muzeach, koncertach, które mają rozszerzać wiedzę i horyzonty w chłopcach trenujących w Cracovii. Oczywiście główny nacisk kładziony będzie na poznawanie historii Cracovii, udziału w jubileuszach, galach, meczach I drużyny, obowiązkowych spotkaniach z kibicami, ludźmi historycznie związanymi z klubem, a także dbanie o pamięć zasłużonych dla klubu poprzez pielęgnacje grobów, uczestniczenie w pielgrzymce sportowców, kultywowanie postaci bł. Jana Pawła II. To wszystko ma spowodować odpowiedni rozwój intelektualny, kultury, a także bardzo ważny, rozbudzać i pogłębiać miłość do nastarszego klubu w Polsce.


Trenerzy będą również zobowiązani do stałej kontroli postępów zawodników, jeśli chodzi o naukę i zachowanie w szkole. Na ten element będzie duży nacisk, zawarty między innymi w projekcie "Scieżka Cracovii". Wchodząc na temat  trenerów, od nowego sezonu system narzuci dwuletni cykl szkolenia. W praktyce będzie to oznaczać, że trenerzy będą specjalizować się w danej kategorii (dwóch  trenerów na jedną kategorię), co spowoduje, że żaden trener nie będzie miał danego rocznika dłużej niż dwa lata. Zatem jeśli dziecko trafi do I strefy szkolenia, aby dostać się do drużyny juniorskiej, będzie musiało przebyć drogę kontroli, przez pięciu szkoleniowców, co zmniejszy ryzko pomyłki potencjału danego zawodnika.


Również od nowego sezonu wchodzi, nowy regulamin, który będzie wymagał więcej pracy, usprawni ją na wszystkich składowych, które tworzą obudowę szkolenia dla najważniejszego podmiotu, jakim jest dziecko!  Więcej szczegółów zostanie przedstawione w niedługim czasie, aby powoli zapoznawać wszystkich z nową jakością szkolenia w klubie Cracovia.


www.mlodacracovia.com
WIADOMOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty