Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Hokej > Wiadomości hokej
Zarząd PZHL ma pomysł na walny zjazd on-line2020-03-27 07:30:00

Zarząd PZHL proponuje zorganizowanie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w formie telekonferencji z możliwością przeprowadzenia głosowania na odległość.


Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz wprowadzone restrykcje zniesiony został termin Walnego Zjazdu PZHL zaplanowany na 19 marca 2020 roku. Zakaz zgromadzeń, nawet ten mniej restrykcyjny pozwalający na ich organizację do 50 osób, powoduje brak możliwości przeprowadzenia Walnego Zjazdu w „tradycyjny sposób”. Niestety nie wiadomo jak długo potrwają wszelkie ograniczenia i zagrożenia związane z obecną sytuacją.


Wobec realnej możliwości przedłużenia kryzysu oraz kończącej się kadencji obecnych władz Związku zarząd PZHL proponuje zorganizowanie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w formie telekonferencji z możliwością przeprowadzenia głosowania na odległość z zachowaniem jego tajności w przypadkach, w których będzie to wymagane (wybory władz Związku) oraz wszelkim innymi uprawnieniami przysługującymi delegatom Zjazdu.


System „eWZA”, z którego zamierzamy skorzystać pozwala śledzić i brać udział w sposób zdalny w obradach zgromadzenia on-line w czasie rzeczywistym z możliwością wszelkiej interakcji - zadawania pytań, zgłaszania sprzeciwów, zgłaszania własnych propozycji lub projektów uchwał - przy takim rozwiązaniu część osób obecna na sali głosuje za pomocą urządzeń, osoby poza salą obrad głosują za pomocą systemu on-line z dowolnego miejsca na świecie. Istnieje również możliwość zdalnego udziału w obradach dla wszystkich jego uczestników.


Ze względu na to, że potrzebny jest czas na opracowanie szczegółów technicznych i organizacyjnych, zarząd już teraz zwraca się do członków PZHL z pomysłem walnego zjazdu on-line.


W sytuacji zniesienia stanu epidemii i wszelkich związanych z tym obostrzeń, przed końcem kwietnia 2020 roku, Walny Zjazd odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Natomiast w przypadku nowych regulacji, uchwalonych przez Sejm, zostaną one zastosowane przez związek.

PZHL

więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty