Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Sportowe Podkarpacie
Zarzuty w sprawie niegospodarności w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej2018-06-28 18:03:00

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie nadzoruje śledztwo w sprawie niegospodarności w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności - czytamy na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.


W toku tego postępowania 20 czerwca 2018 roku prokurator ogłosił zarzuty trzem podejrzanym: Kazimierzowi G., Markowi H. oraz Zenonowi K. Podejrzani są oni o wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 296 par. 2 kodeksu karnego), przywłaszczenia powierzonego mienia znacznej wartości (art. 284 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego) oraz niwelowanie dokumentów (art. 276 kodeksu karnego). Z popełnienia przestępstw podejrzani uczynili sobie źródło stałego dochodu (art. 65 par. 1 kodeksu karnego), wyrządzając Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej szkodę w wysokości ponad 600 tysięcy złotych.


Za zarzucany czyn grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.


Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.


Wobec Kazimierza G. i Zenona K. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozór Policji. Natomiast wobec podejrzanego Marka H. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.


Niekorzystnemu kontraktowi nadano klauzulę poufności


W toku postępowania ustalono, że z ówczesnym prezesem Stowarzyszenia Podkarpacki Związek Piłki Nożnej jego zarząd, w osobach wiceprezesów, bez racjonalnego uzasadnienia 5 marca 2012 roku zawarł pozorną umowę o pracę zwaną kontraktem managerskim. Zapisy tej umowy zawierały niekorzystne warunki, nieekwiwalentne do rodzaju pracy i wysokości wynagrodzenia, które w kwocie 4800 złotych miesięcznie zostało podwyższone do kwoty 7250 złotych miesięcznie.


Podejrzani narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. W umowie wprowadzono bowiem klauzulę, że w razie jej wypowiedzenia przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, bez względu na uzasadnienie, Związek zobowiązany będzie do wypłaty całej należnej kwoty z tytułu podpisania umowy, łącznie z zapisaną karą w kwocie 500 tysięcy złotych.


Kontraktowi nadano klauzulę poufności w okresie jego obowiązywania. W razie ujawnienia opinii publicznej jego treści, ówczesnemu prezesowi Stowarzyszenia Podkarpacki Związek Piłki Nożnej miała zostać wypłacona kara finansowa w wysokości 500 tysięcy złotych. Dotyczyło to również sytuacji wcześniejszego wypowiedzenia umowy, niezależnie od przyczyny.


Natomiast w przypadku podania warunków umowy do publicznej wiadomości w okresie do 3 lat po wygaśnięciu kontraktu, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej miał ponieść karę w wysokości 300 tysięcy złotych.


Podpisany kontrakt managerski miał obowiązywać jeszcze pół roku po zakończeniu kadencji prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zabezpieczając w ten sposób interesy majątkowe podejrzanego Kazimierza G.


W następstwie funkcjonowania pozornego kontraktu Kazimierz G. otrzymał kwotę ponad 300 tysięcy złotych.


Kontrakt managerski ukryto przed władzami i członkami Związku.


Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie dotyczy również wzajemnego zawierania szeregu umów zlecenia oraz o dzieło przez podejrzanego Kazimierza G. – ówczesnego prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezesów Związku. Umowy te pozorowały konieczność wykonania określonych czynności, celem stworzenia formalnych podstaw do wyprowadzenia powierzonych im środków pieniężnych z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.


Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa


pk.gov.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty