Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Sportowa Małopolska
Czy rozgrywki w Małopolsce zostaną wznowione?2021-04-06 20:00:00

Małopolski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat w sprawie możliwości wznowienia rozgrywek w IV i V lidze. 


Czytamy w nim:

W celu ustalenia warunków powrotu do współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i podległe mu jednostki, zwróciliśmy się o opinię prawną.


Podejmowane działania mają na celu umożliwienie wznowienia od dnia 10 kwietnia 2021 r. wyłącznie rozgrywek IV ligi i klas okręgowych (niższe klasy nie mogą być zaliczone do tzw. zawodowych).

Kolejnym etapem będzie weryfikacja spełnienia warunków przystąpienia do współzawodnictwa w świetle obecnie obowiązujących przepisów, przez kluby występujące w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN. W przypadku przedłużenia obowiązujących obecnie obostrzeń, spełnienie opisanych w opinii wymogów będzie warunkiem wznowienia rozgrywek w poszczególnych klasach rozgrywkowych.


Poniżej prezentujemy wnioski płynące z opinii radcy prawnego Bartosza Ryta.


I. Przystąpienie do współzawodnictwa sportowego – rozgrywek ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie pomiędzy 27 marca a 9 kwietnia 2021 r., wymaga spełnienia obowiązków dot. ustanawiania i finansowania stypendiów wynikających z przepisów ustawy o sporcie oraz innych przepisów wskazanych także w niniejszej opinii, a także złożenia oświadczania przez podmiot wypłacający stypendium (klub), że wszyscy

zawodnicy pobierają stypendium sportowe w rozumieniu UoS.

II. W przypadku sportowców, którym przyznano stypendium klubowe, zachodzi możliwość przystąpienia do współzawodnictwa sportowego na podstawie wyłączenia z § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia. Forma ustanowienia stypendiów jest dowolna, przy czym dla celów dowodowych pożądana jest forma pisemna. Stypendium może zostać ustanowione także oświadczeniem właściwego organu klubu i być przyjęte przez zawodnika w sposób dorozumiany.

Wysokość, sposób wypłaty oraz okres obowiązywania stypendium może być kształtowane w sposób dowolny.

III. Wypłata stypendium lub wynagrodzenia zawodnikom nie jest przesłanką warunkującą uczestnictwo klubu w rozgrywkach, albowiem klub mogą reprezentować w rozgrywkach także wyłącznie amatorzy, którzy nie otrzymują świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

IV. Prowadzenie rozgrywek pod rządami Rozporządzenia jest de facto możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu przez wszystkie kluby występujące w danej klasie rozgrywkowej.

V. W przypadku współzawodnictwa sportowego realizowanego na podstawie wyłączenia § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia, aktualny pozostaje zakaz udziału publiczności oraz obowiązek zachowania reżimu sanitarnego (§ 9 ust. 18 Rozporządzenia).


* * *

Kluby IV ligi wschodniej i zachodniej oraz ośmiu klas okręgowych zobowiązane są przez MZPN o wysłanie e-mailem do właściwego Wydziału/Komisji Gier prowadzącego dane rozgrywki informacji - wraz z oświadczeniem - o spełnianiu wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 marca 2021 r., ewentualnie o odmowie przyznania stypendium.

UWAGA! Termin wysłania dokumentów to czwartek 8 kwietnia 2021 r. godz. 24:00. Niezajęcie stanowiska będzie stanowić domniemanie niespełniania przez klub wymogów rozporządzenia.

Obie grupy IV ligi są traktowane wspólnie i brak oświadczenia choćby jednego klubu nie pozwoli na wznowienie rozgrywek.


Ważna informacja. Kluby, które spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia i przesłały do organu prowadzącego rozgrywki stosowne oświadczenia mogą trenować i rozgrywać sparingi.

Sędziowie MZPN będą delegowani na mecze kontrolne tylko w wypadku, gdzie obie drużyny przesłały do organu prowadzącego rozgrywki stosowne oświadczenia o spełnieniu wymogów Rozporządzenia.


Organy prowadzące poszczególne ligi i e-maile, na które należy wysłać oświadczenia:


Keeza IV liga grupa wschodnia; organ prowadzący PPN Tarnów; e-mail: biuro@ppntarnow.pl; ewidencja@ozpn.tarnow.pl

Keeza IV liga grupa zachodnia, organ prowadzący MZPN Kraków; e-mail: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl


Keeza Klasa okręgowa Kraków 1; organ prowadzący PPN Olkusz; e-mail: podokregolkusz@gmail.com

Keeza Klasa okręgowa Kraków 2; organ prowadzący MZPN Kraków; e-mail: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl

Keeza Klasa okręgowa Kraków 3; organ prowadzący PPN Myślenice; e-mail: podokreg@myslenice.pl

Keeza Klasa okręgowa Nowy Sącz/Gorlice; organ prowadzący PPN Nowy Sącz; e-mail: bogdanozpn@gmail.com

Keeza Klasa okręgowa Limanowa/Podhale; organ prowadzący Podhalański PPN; e-mail: pppn@nowytarg.pl

Keeza Klasa okręgowa Tarnów/Żabno; organ prowadzący PPN Tarnów; e-mail: biuro@ppntarnow.pl; ewidencja@ozpn.tarnow.pl

Keeza Klasa okręgowa Bochnia/Brzesko 2; organ prowadzący PPN Bochnia; e-mail: ppnbochnia1@gmail.com

Keeza Klasa okręgowa Chrzanów/Oświęcim/Wadowice; organ prowadzący PPN Chrzanów; e-mail: ppnchrzanow@wp.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty