Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Sportowa Małopolska
RYSZARD NIEMIEC powraca: Nie wystarczy kopać się po czole!2021-03-30 11:47:00 Ryszard Niemiec

LEKCJA GIMNASTYKI (573)

Świat, a piłka futbolowa…


PZPN opublikował dane opisujące rozwój akademii piłkarskich w poszczególnych regionach. Podlegały one certyfikacji w dwóch rzutach, poprzedzonej ostrą weryfikacją zgłoszonych wskaźników. Kto uprawiał radosną sprawozdawczość w dokumentacji przystąpienia do projektu, pozbywał się raczej wyłudzonego statusu brązowej, srebrnej lub złotej placówki. W ślad za tym trzeba było oddać przyznaną dotację, bo ministerialne środki rozdysponowane przez związek, należało skrupulatnie rozliczyć co do grosza.


W konsekwencji sprawdzających wizyt monitorujących i edukacyjnych certyfikujący miecz wyciął więcej niż połowę akademii tak, że dziś „na stanie” znajduje się 319 szkółek. Aż 41 działa w Małopolsce, która ex aequo ze Śląskiem plasuje się na czele rankingu. Jeśli jednak brać pod uwagę ilość akademii z certyfikatem na poziomie najwyższym, czyli złotym, nasz region zdecydowanie wysunął się na czoło, legitymując się siedemnastoma (drugi Śląsk - 11)! Z tego tytułu piłka małopolska została dofinansowana rządową dotacją w wysokości 5 mln złotych, co stawia ją w sytuacji największego w kraju beneficjenta. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno te pieniądze wsparły poszczególne akademie, pozwoliły im rozwinąć skrzydła, podnieść poziom i skuteczność szkolenia, poprawić wynagrodzenia trenerów…


Wystawia to solidne świadectwo kompetencji tych wszystkich, których praca stoi za organizacją i wiarygodną dokumentacją klubowych i nie tylko klubowych, projektów. Niemała jawi się w tym sukcesie rola działaczy związkowych szczebla wojewódzkiego i podokręgowego. Z tego spektakularnego osiągnięcia płynie dobitny głos w publicznej debacie o poziomie pracy z młodzieżą w małopolskim piłkarstwie. Wymiana poglądów pojawiła się w ramach kampanii wyborczej do władz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Już na starcie grono dyżurnych, aby poszczuć opinię publiczną na kadencyjny dorobek MZPN, wytoczyło wydumane argumenty o zaniedbaniach, opóźnieniach w rozwoju piłki młodzieżowej i dziecięcej na naszym terenie. A to, że trenerów mamy słabych, a to, że brak sukcesów małopolskich drużyn w Centralnej Lidze Juniorów U-18. Na tym najwyższym poziomie rywalizacji nasz region od dwu sezonów legitymuje się trzema zespołami(Wisła, Cracovia, Hutnik), z prognozami sięgnięcia po mistrzowski tytuł… 


Malkontentom do sztambucha wypada również przypomnieć o pewnym niepodważalnym fakcie wyjątkowej troski kierownictwa MZPN o podnoszenie efektywności szkolenia narybku. Jej przejawem bezprecedensowym wręcz pozostaje kontynuacja działalności dydaktyczno-wychowawczej przez Liceum Ogólnokształcące im. gen. Bernarda Monda w Nowej Hucie. Z chwilą wycofania się resortu sportu i PZPN z finansowania egzystencji tej istotnej dla dyscypliny formy doskonalenia warsztatu piłkarskiego młodzieży, zarząd MZPN podjął trzy lata temu odważną decyzję o powstrzymaniu się przed wygaszeniem placówki oświatowej! Jakie konsekwencje natury organizacyjno-finansowej i oświatowej niesie ta decyzja nietrudno sobie wyobrazić. W całej 110-letniej historii MZPN nigdy do tej pory nie przyszło stawiać czoła nieprzeciętnym, wręcz pozastatutowym wyzwaniom. Raczcie to brać pod uwagę, szanowni adwersarze! Aby brać odpowiedzialność za poziom edukacji ogólnej i sportowej ponad setki adeptów dyscypliny, nie wystarczy kopać się po czole, tu trzeba pod czołem mieć rozwinięte zwoje mózgowe… Zgodnie z refleksją Antoniego Słonimskiego o „świecie, który nie jest piłką futbolową, a który podbija się głową”…


Ryszard Niemiec 


Ryszard Niemiec


REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty