Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2010/2011 > Juniorzy starsi > I liga (Wadowice) JS
Obradował Podokręg Wadowice2010-09-03 23:55:00

Dziś o godz. 16.30 w restauracji Arkadia Klecza Górna odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice za okres dwuletniej kadencji (2008-2010).

Przedstawiamy fragmenty sprawozdania z działalności Zarządu Podokręgu PN Wadowice za lata 2008–2010.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach pracował w następującym składzie:

Zarząd Podokręgu Wadowice
1. Aleksander Cimer - prezes Podokręgu
2. Józef Mamoń - wiceprezes ds. sportowych, przewodniczący ds. bezpieczeństwa
3. Zygmunt Sankowski - wiceprezes ds. organizacyjnych
4. Jerzy Chylewski - członek Zarządu, członek Komisji Szkoleniowej
5. Kazimierz Walus - członek Zarządu, sekretarz Podokręgu
6. Henryk Sochacki - członek Zarządu, przewodniczący Komisji Szkoleniowej
7. Marian Pamuła - członek Zarządu, przewodniczący Komisji Gier i Komisji Szkoleniowej
8. Jerzy Stokłosa - członek Zarządu, członek Komisji Szkoleniowej
9. Eugeniusz Grodecki - członek Zarządu, członek Komisji ds. bezpieczeństwa
10. Krzysztof Chorąży - członek Zarządu, weryfikator
11. Maciej Romanowski - członek Zarządu, weryfikator

Skład Komisji Rewizyjnej
1. Kazimierz Góralczyk - przewodniczący
2. Marian Kasperek - członek Komisji, sekretarz
3. Paweł  Szczęsny - członek Komisji

Pracownikami Biura Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice są - kierownik biura Zygmunt Sankowski oraz Kazimierz Walus i Andrzej Ziemla (umowa o dzieło). Zadaniem biura jest kompleksowa obsługa klubów w zakresie prowadzenia rozgrywek, przygotowanie dokumentacji dla Komisji Gier, Dyscypliny, Szkolenia, Bezpieczeństwa i Kolegium sędziów, wydawanie komunikatów i pism dotyczących rozgrywek itp.

W skład Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie wchodzą: członek Zarządu i Prezydium MZPN Aleksander Cimer, Henryk Sochacki - członek Komisji Szkoleniowej, Komisji Odznaczeń i Komisji Licencyjnej. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej MZPN jest Jerzy Chylewski, Marek Płaszczyca jest członkiem Komisji Rewizyjnej, a Jerzy Stokłosa członkiem Wydziału Szkolenia MZPN.

Od lipca 2006 roku powołane zostało Prezydium Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice w składzie:
Przewodniczący - Aleksander Cimer
członkowie - Józef Mamoń, Zygmunt Sankowski, Henryk Sochacki, Kazimierz Walus, Marian Pamuła

Sprawozdanie z działalności Komisji Gier za okres 2008-2010
Komisja Gier

Marian Pamuła - przewodniczący Komisji
Edward Gierek - wiceprzewodniczący
Marek Skrzypczak - sekretarz
Maciej Romanowski - klasa okręgowa i klasa B (grupa I)
Edward Gierek - klasa A
Ryszard Orkisz - klasa B (grupa II) i juniorzy młodsi
Kazimierz Grzyb - klasa C (grupa I) i juniorzy starsi
Czesław Matlak - klasa C (grupa II), jniorzy starsi i trampkarze
Zdzisław Pytel - I liga juniorów starszych i młodszych
Henryk Sochacki - II liga juniorów starszych i młodszych
Tomasz Adamczyk - liga trampkarzy starszych i młodszyc, liga żaków
Krzysztof Chorąży - liga trampkarzy B
Zygmunt Sankowski - liga oldbojów
Andrzej Ziemla - członek Komisji

W sezonie 2009/2010 zweryfikowano następujące grupy rozgrywkowe:
• VI liga – 16 drużyn
• A klasa – 14 drużyn
• Klasa B I – 14 drużyn
• Klasa B II – 14 drużyn
• Klasa C I – 9 drużyn
• Klasa C II – 10 drużyn
• Juniorzy starsi – 41 drużyn
• Juniorzy młodsi – 25 drużyn
• Trampkarze starsi – 25 drużyn
• Żaki – 27 drużyn
Razem zweryfikowano 199 drużyn.

Udzielono łącznie 3259 upomnień, w tym żółte kartki:
• VI liga - 806
• A klasa - 544
• Klasa B I - 423
• Klasa B II - 492
• Klasa C I - 164
• Klasa C II - 208
• Juniorzy starsi - 408
• Juniorzy młodsi - 215

Komisja Szkolenia
Henryk Sochacki - przewodniczący Komisji
Jerzy Chylewski - członek Komisji
Jerzy Stokłosa Jerzy - członek Komisji
Karol Habrzyk - członek Komisji
Michał Chorąży - członek Komisji
Piotr Wajdzik - członek Komisji
Marian Pamuła - członek Komisji, trener koordynator

Sprawozdanie z działalności Komisji Dyscypliny za okres 2008–2010
Komisja Dyscypliny

Zdzisław Pytel - przewodniczący Komisji
Edward Gierek - wiceprzewodniczący Komisji
Marek Skrzypczak - sekretarz Komisji
Marian Rączka - członek Komisji
Zbigniew Krystian - członek Komisji

Od rundy wiosennej z pracy Komisji zrezygnował Marian Rączka (ze względów zdrowotnych).
Komisja odbyła 32 spotkania robocze rozpatrując 372 sprawy. Odsunięciem od udziału w 1 zawodach zostało ukaranych 40 zawodników, odsunięciem od 2 spotkań 114 zawodników, od 3 spotkań 65 zawodników, od 4 spotkań 1 zawodnik.
Za niesportowe zachowanie się podczas i po zawodach ukarano upomnieniem 14 trenerów, karą nagany 2 trenerów, jeden trener został odsunięty od prowadzenia drużyny w dwóch spotkaniach, a trzech trenerów od trzech spotkań.
Dwóch sędziów zostało ukaranych upomnieniami za niewłaściwe wypełnienie protokołów z prowadzonych zawodów, a jeden sędzia został ukarany naganą za niesportowe zachowanie się na zawodach.
Dwóch zawodników pełniących funkcję kapitana drużyny za wybitnie niesportowe zachowanie się podczas zawodów zostało czasowo ukaranych odsunięciem od pełnienia tych funkcji.

SPRAWOZDANIE z działalności Kolegium Sędziów Podokręgu PN Wadowice za okres 2008–2010
Zarząd Kolegium Sędziów

Piotr Wajdzik - przewodniczący 
Zygmunt Sankowski - wiceprzewodniczący
Marek Skrzypczak - referent obsady
Andrzej Górecki - przewodniczący Komisji Szkoleniowej
Piotr Medoń - członek Komisji Szkoleniowej
Zdzisław Nizio - członek Komisji Szkoleniowej
Ireneusz Warchał - sekretarz
Kazimierz Grzyb - skarbnik
Zdzisław Pytel - członek
Konrad Chylewski - członek
Kazimierz Barcik - członek
Adam Kwarciak - członek
Tadeusz Fortuna - członek

Sędziowie KS Wadowice w okresie sprawozdawczym prowadzili następujące zawody:
III liga – Sebastian Widlarz
Asystentka szczebla centralnego – Aneta Szarek
IV liga – Dawid Pająk, Piotr Wajdzik, Piotr Medoń, Ireneusz Warchał
V liga – Szymon Putek, Marcin Glanowski
VI liga – Łukasz Łasak, Sławomir Wiecheć, Bartłomiej Noga, Łukasz Borgosz, Maciej Lochert, Wojciech Moskała, Piotr Hodur

Stan liczebny KS Wadowice: 123 sędziów, w tym 14 honorowych, 12 zasłużonych oraz 8 sędziów próbnych. W szeregach KS Wadowice są cztery sędziny.

 

ppnw
REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty