Facebook
kontakt
logo
Strona główna > MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
XXXIX Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Dzierżoniów 20162016-04-07 07:07:00

XXXIX Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Dzierżoniów 2016          


REGULAMIN KONKURSU


I. Cel

Celem konkursu jest:

1. popularyzacja wiedzy z zakresu historii sportu, ruchu olimpijskiego, znajomości prawideł i przepisów sportowych oraz  wydarzeń sportowych w 2015 roku

2. wykazanie się przez uczestników mistrzostw oprócz wiedzy teoretycznej także umiejętnościami sportowymi i zręcznościowymi w konkurencjach sprawnościowych

3. bezpośrednim celem jest wyłonienie Mistrza Polski Kibiców Sportowych na 2016 rok w dwóch kategoriach: otwartej (open) i młodzieżowej


II. Tematyka konkursu


Kategoria otwarta:

- historia sportu polskiego i światowego

- osiągnięcia sportowców polskich i zagranicznych krajów, w IO, MŚ, ME oraz innych imprezach krajowych i międzynarodowych

- znajomość przepisów i prawideł w sporcie

- wydarzenia sportowe w kraju i na świecie w 2015 roku


Kategoria młodzieżowa: urodzeni w 1996 roku i młodsi

- historia sportu polskiego

- znajomość przepisów i prawideł w sporcie

- wydarzenia sportowe w kraju i na świecie w 2015 roku z udziałem reprezentantów Polski


III. Organizator

- Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren w Dzierżoniowie


IV. Partnerzy

- Dolnośląski Urząd Marszałkowski,

- Dział Sportowy Telegazety Programu 1 TVP

- Polski Związek Piłki Nożnej

- Starostwo Dzierżoniowskie

- Urząd Miasta Dzierżoniów

- Portal sportowy : WWW.sportowetempo.pl

  

V. Zasady przeprowadzenia konkursu


1. Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

A/ eliminacji wstępnych (pisemnych)

B/ półfinałów

C/ finału


1a/ Eliminacje wstępne      

Eliminacje  zostaną przeprowadzone korespondencyjnie. Pytania zamieszczone zostaną:

- na stronach sportowych Telegazety  Programu 1 TVP,

- na stronie internetowej Stowarzyszenia „Super Kibic”, WWW.superkibic.pl

- na portalu internetowym: WWW.sportowetempo.pl


Etap wstępny składać się będzie z 3 zestawów pytań, po 5 w każdym o różnej tematyce. I zestaw – wydarzenia roku 2015, II zestaw – historia sportu, III zestaw – ciekawostki, regulaminy. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. W sumie do zdobycia będzie 15 punktów.


Pierwsze informacje o mistrzostwach wraz z pytaniami zamieszczone zostaną na początku kwietnia 2016 roku. Pytania eliminacyjne będą jednakowe dla dwóch rozgrywanych kategorii: otwartej i młodzieżowej.

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z dniem 30 kwietnia 2016 roku.

Odpowiedzi prosimy przesyłać:

-  listownie lub na kartkach pocztowych na adres: Stowarzyszenie „Super Kibic”, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38 z dopiskiem na kopercie (kartce pocztowej) „Konkurs”

- drogą elektroniczną na adres: superkibic@interia.eu  lub stasien@op.pl 


1b/ Półfinały

Z eliminacji pisemnych do półfinału kwalifikują się kibice, którzy bezbłędnie odpowiedzą na wszystkie pytania. W zależności od ilości nadesłanych prawidłowych odpowiedzi rozegrane mogą być dwa półfinały Przewidziane są one: w Dzierżoniowie (lub we Wrocławiu) i w Warszawie, a odbędą się 20 maja 2016 roku /sobota/. Rozpoczną się one o godz. 12.00 (równocześnie). Może zaistnieć taka sytuacja, że półfinały zostaną rozegrane w dniu finału t.j. 11 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w Dzierżoniowie. Kibice o powyższym zostaną powiadomieni poprzez podawane informacje w Telegazecie oraz na stronie internetowej „Super Kibica” - www.superkibic.pl 

W przypadku gdy odbędą się dwa półfinały, to w kategorii otwartej z półfinałów awans uzyska pierwszych sześciu (6) zawodników z każdego półfinału (razem 12 kibiców) oraz 7 kibiców, którzy uzyskali największą ilość punktów z obu półfinałów. Stawkę kibiców uzupełni obrońca tytułu z 2015 roku Adam Sokołowski. Razem w półfinale weźmie udział 20 uczestników.

W kategorii młodzieżowej awans uzyska sześciu (6) najlepszych z każdego półfinału (razem 12 osób) plus ośmiu (8)  zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów z obu półfinałów. Łącznie 20 uczestników.


1c/ Finał

W szerokim finale weźmie udział po 20 najlepszych zawodników w dwóch kategoriach. Zawodnicy na tym etapie odpowiadać będą na jednakowo sformułowane pytania o różnej skali punktowej w trzech zestawach. Pierwszy i trzeci zestaw to pytania z jednoznaczną odpowiedzią, drugi zestaw to pytania testowe. Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów – 30. Do ścisłego finału awansuje po 6 najlepszych z każdej kategorii. Finał konkursu przeprowadzony zostanie 11 czerwca 2016 roku w Dzierżoniowie.

Uwaga!

W trakcie finału zostaną rozegrane konkurencje rekreacyjno-sprawnościowe. Punkty z tych konkurencji będą wliczane do punktacji. Ponadto zawodnik przystępujący do ścisłego finału będzie miał zaliczone punkty z szerokiego finału.


VI. Jury


1. Do przeprowadzenia Konkursu w fazie finałowej zostanie powołane jury w składzie:

- przedstawiciel stowarzyszenia „Super Kibic”

- przedstawiciel samorządu wojewódzkiego lub lokalnego

- olimpijczyk lub inny znany sportowiec


VII. Nagrody


1. Dla wszystkich uczestników zawodów finałowych organizatorzy przewidzieli dyplomy, upominki i nagrody rzeczowe

2. Dla najlepszych w rozgrywce finałowej przewidziano nagrody:

a/ zdobywca pierwszego miejsca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Polski Kibiców Sportowych na 2016 rok oraz:

- pamiątkowy medal, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową, upominki

b/ zdobywca drugiego miejsca w każdej kategorii otrzyma tytuł I Wicemistrza Polski Kibiców Sportowych na 2016 rok oraz:

- pamiątkowy medal, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową, upominki 

c/ zdobywca trzeciego miejsca w każdej kategorii otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Kibiców Sportowych na 2016 rok oraz:

- pamiątkowy medal, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową, upominki 

d/ zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymają dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe, upominki

e/ dla najlepszych w półfinałach przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz upominki otrzymane od sponsorów


VIII. Uwagi końcowe


1. Niniejszy regulamin XXXIX Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych 2016 dotyczy jedynych mistrzostw kibiców jakie są organizowane od wielu lat przez Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren” w Dzierżoniowie posiadające wyłączność na takie mistrzostwa.

2. Organizator zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.


Organizator


Kontakt ze Stowarzyszeniem „Super Kibic”:

Tel./fax  074/ 8 31 13 32

e-mail: superkibic@interia.eu     lub  stasien@op.pl 

Strona internetowa: www.superkibic.pl 


Kontakt z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem:

Tel. komórkowy: 0 601 251 881

Tel. domowy: 074/ 8 378 159
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty