Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > I liga
Komunikat Zarządu RKS Garbarnia Kraków2018-12-14 08:56:00

W związku z wnioskiem 22 członków Klubu z 16 listopada 2018 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków RKS Garbarnia, Zarząd Klubu informuje, że 12 grudnia 2018 r. do każdego z sygnatariuszy wniosku została wysłana pisemna odpowiedź (wnioskodawcy nie podali wspólnego adresu do doręczenia korespondencji).


Treść odpowiedzi i uchwała Zarządu RKS Garbarnia, stanowiąca jej podstawę: garbarnia.krakow.pl


Jednocześnie Zarząd Klubu apeluje o rozwagę i staranną analizę faktów przed podpisywaniem się pod bezpodstawnymi wnioskami, które wyrządzają nieodwracalne szkody w relacjach wewnątrzklubowych jak i z partnerami, z którymi Klub na co dzień współpracuje (urzędami, sponsorami i inwestorami).


Takie działanie jest szczególnie niezrozumiałe w momencie największego od kilku dziesięcioleci rozwoju Klubu. Bez żadnej pomocy z zewnątrz, ze środków własnych – umiejętnie przekształcanego gruntu, ze spółki deweloperskiej – sfinansowano milionowe inwestycje w postaci trzech boisk piłkarskich i nowoczesnego budynku.

Poziom sportowy Klubu jest najwyższy od 44 lat.


Składanie bezpodstawnych wniosków utrudnia, a wręcz uniemożliwia kadencyjną, codzienną pracę Zarządu. W skrajnym przypadku może doprowadzić do złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji przez członków Zarządu. Zaistnienie takiego faktu może z kolei skutkować bezładem organizacyjnym i finansowym, a nawet zapaścią działalności Klubu.


Pełna odpowiedzialność za tak fatalne konsekwencje spadnie wówczas na wszystkich sygnatariuszy wniosku.


Jerzy Jasiówka

Grzegorz Bartosz

Jerzy Cierpiatka

Władysław Florek

Marek Siedlarz


garbarnia.krakow.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty