Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Aktualności
Apel hokeistów, piłkarzy i koszykarzy do Ministerstwa Sportu ws. skutków pandemii koronawirusa2020-03-21 15:28:00

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw Człowieka

w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu, w porozumieniu z Polskim Związkiem

Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie

wystąpiły do Ministerstwa Sportu z propozycją pilnego zorganizowania wideo-obrad z udziałem

wszystkim interesariuszy rynku sportowego – klubów i federacji, a także organizacji zawodniczych,

przedstawicieli środowiska trenerskiego, sędziowskiego, a także sponsorów i przedsiębiorców

inwestujących w sport.


Celem obrad będzie:

- określenie głównych problemów, jakie dla sektora sportowego stwarza obecna sytuacja

- wypracowanie w gronie wszystkich interesariuszy postulatów, dobrych praktyk i modelowych

rozwiązań tych problemów.


Sektor sportowy dotkliwie odczuwa skutki ekonomiczne pandemii Covid-19. Zakończone przedwcześnie

rozgrywki ligowe, odwołane turnieje i imprezy sportowe narażają na straty wszystkich interesariuszy rynku sportowego. W nadzwyczajnych okolicznościach trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja i jak zachowają się partnerzy. Nie sprzyja to rozwiązywaniu problemów w sposób zgodny i optymalny, co może być powodem destruktywnych konfliktów i sporów. Tymczasem sektorowi potrzeba solidarności i konstruktywnej współpracy oraz dialogu i komunikacja pomiędzy wszystkimi interesariuszami, zgodnie z fundamentalną dla świata sportu zasadą fair play. (...)


Stowarzyszenie Zawodników Hokeja na Lodzie
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty