Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Sportowa Małopolska
7 sierpnia szkolenie spikerów zawodów piłkarskich2013-07-19 10:01:00

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klubów, w porozumieniu z Komisją ds. Licencji Klubowych MZPN, Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, organizuje 1-dniowe szkolenie spikerów zawodów piłkarskich, którego ukończenie upoważniać będzie do prowadzenie meczów III ligi oraz klas niższych.

Planowany termin szkolenia to 7.08.2013 roku. Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu 7.08.o godzinie 9:00 na stadionie MKS Cracovia SSA 
w Krakowie przy ul. Kałuży 1 (rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat od godz. 8.30). Program kursu, który prezentujemy w załączeniu, obejmuje część teoretyczną oraz warsztaty praktyczne z mikrofonem na stanowisku spikerskim MKS Cracovia SSA.

Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa MZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej od III ligi do klas niższych.

Koszt kursu wynosi 150 zł od osoby (bez kosztów dojazdu).

Zgłoszenia należy kierować  do:
- Tomasz Bałdys – kierownik kursu, tel. 694 464 979, tomasz.baldys@cracovia.pl
- Marian Cebula – przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, tel. 531 462 010, mckonsulting2011@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz Klub, z którym kandydat zamierza współpracować. Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą 1 szt. fotografii do legitymacji spikera.

Biorąc pod uwagę  potrzebę wypełniania wymogów licencyjnych przez kluby, podnoszenia poziomu organizowanych zawodów oraz kreowania kulturalnych zachowań widzów, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym i zgłoszenie do szkolenia kandydatów.


Program kursu TUTAJ
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty