Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > ABC klasa
KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ2020-06-18 19:19:00

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 czerwca 2020 r. dopuszczalne jest rozgrywanie meczów piłkarskich od IV ligi do C klasy, meczów o Puchar Polski, meczów towarzyskich i sparingowych. Od 19 czerwca możliwy jest udział publiczności, pod warunkiem, że udostępnionych zostało nie więcej niż 25 procent liczby miejsc.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r., poz. 1031) stanowi, że prowadzenie działalności przez podmioty zajmujące się działalnością związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia udziału w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 150 uczestników.


W przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności, jeżeli udostępnione zostało co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.


Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.


Na terenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), widz jest obowiązany:

1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;

2) zachować 2 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.


Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Możliwe jest udostępnienie meczów dla kibiców z darmowym wejściem, o ile będzie to 25% pojemności.


Obowiązki te powinien zrealizować organizator wydarzenia – gospodarz meczu.


W powyższym zakresie rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 r.


***


Poniżej wymogi rozporządzenia, ich respektowanie leży w gestii organizatora zawodów.


1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.


MZPN
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty