Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Siatkówka > Wiadomości siatkówka
Ryszard Czarnecki wiceprezesem PZPS2018-04-19 19:40:00

Podczas czwartkowego posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej uzupełniono skład Zarządu i jego Prezydium.


W wyniku głosowania w skład Zarządu dokooptowani zostali Ryszard Czarnecki i Piotr Stolarski. Zarząd zdecydował także, że Ryszard Czarnecki uzupełni skład Prezydium. Powierzona mu została funkcja Wiceprezesa ds. międzynarodowych.


Ryszard Czarnecki ma 55 lat, jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego od trzech kadencji. Do niedawna pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PE. Wcześniej był posłem na Sejm RP dwu kadencji, wiceministrem kultury, ministrem – przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej.


Posiada bogate doświadczenie dziennikarskie, a jego pasją jest sport.


Przez wiele lat pełnił funkcje wiceprezesa i prezesa żużlowego WTS Atlas Wrocław, zasiadał w radzie nadzorczej WKS-u Śląska Wrocław, w Polskim Związku Piłki Nożnej był wiceprzewodniczącym Wydziału Zagranicznego.


W ubiegłym roku został Przewodniczącym Rady Fundacji Polska Siatkówka. Jest delegatem na Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego z ramienia PZPS i członkiem Zarządu PKOl.


– Dziękuję siatkarskiemu środowisku za kolejny dowód zaufania. To dyscyplina o dużym potencjale sportowym i ogromnej popularności. Wobec starań naszej federacji o kolejne wielkie wydarzenia siatkarskie w Polsce pragnę wykorzystać swoje międzynarodowe relacje i doświadczenie by fantastyczni polscy kibice mogli cieszyć się z widowisk na najwyższym poziomie – powiedział nowy wiceprezes PZPS.


Piotr Stolarski ma 56 lat. Jest prawnikiem od wielu lat zaangażowanym w działalność w krajowych i międzynarodowych strukturach siatkarskich. Od roku 1992 i obecnie zajmuje się obsługą prawną częstochowskiego AZS-u. W latach 2000-2008 uczestniczył w pracach Wydziału Dyscypliny PZPS. Od roku 2008 do 2014 i obecnie wchodzi w skład Sądu Odwoławczego  przy PZPS. Pięć lat temu został zastępcą członka Trybunału Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Jest arbitrem Sądu Polubownego PLPS SA i członkiem Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Na co dzień jest współwłaścicielem kancelarii radców prawnych.


– W prawodawstwie polskim doszło do istotnych zmian dotyczących sportu i stowarzyszeń. W związku z tym konieczne będą także zmiany w statucie i innych regulacjach związkowych. Przekonany jestem, że moje doświadczenie i wiedza pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych służących naszej dyscyplinie. Naturalnie będę także aktywnie włączać się w inne działania PZPS – powiedział nowy członek Zarządu PZPS.


Janusz Uznański

PZPS

więcej wiadomości >>>

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty