Facebook
kontakt
logo
Strona główna > MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
XXXVI Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Dzierżoniów 20132013-03-05 02:25:00

REGULAMIN  KONKURSU

I. Cel

Celem konkursu jest:

1. popularyzacja wiedzy z zakresu historii sportu, ruchu olimpijskiego, znajomości prawideł i przepisów sportowych oraz  wydarzeń sportowych w 2012 roku

2. wykazanie się przez uczestników mistrzostw oprócz wiedzy teoretycznej także umiejętnościami sportowymi i zręcznościowymi w konkurencjach sprawnościowych

3. bezpośrednim celem jest wyłonienie Mistrza Polski Kibiców Sportowych na 2013 rok w dwóch kategoriach: otwartej (open) i młodzieżowej


II. Tematyka konkursu


Kategoria otwarta:

- historia sportu polskiego i światowego

- osiągnięcia sportowców polskich i zagranicznych krajów, w IO, MŚ, ME oraz innych imprezach krajowych i międzynarodowych

- znajomość przepisów i prawideł w sporcie

- wydarzenia sportowe w kraju i na świecie w 2012 roku

- historia ME w piłce nożnej


Kategoria młodzieżowa: urodzeni w 1993 roku i młodsi

- historia sportu polskiego

- znajomość przepisów i prawideł w sporcie

- wydarzenia sportowe w kraju i na świecie w 2012 roku z udziałem reprezentantów Polski

- historia ME w piłce nożnej


III. Organizator


Stowarzyszenie Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren w Dzierżoniowie


IV. Partnerzy


- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Dolnośląski Urząd Marszałkowski

- Dział Sportowy Telegazety Programu 1 TVP

- Polski Komitet Olimpijski

- Polski Związek Piłki Nożnej

- Starostwo Dzierżoniowskie

- Urząd Miasta Dzierżoniów

- Portal sportowy: WWW.sportowetempo.pl   


V. Zasady przeprowadzenia konkursu


1. Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

A) eliminacji wstępnych (pisemnych)

B) półfinałów

C) finału


1a) Eliminacje wstępne      


Eliminacje zostaną przeprowadzone korespondencyjnie. Pytania zamieszczone zostaną:

- na stronach sportowych Telegazety Programu 1 TVP

- na stronie internetowej Stowarzyszenia „Super Kibic”, WWW.superkibic.pl

- na portalu internetowym: WWW.sportowetempo.pl


Dodatkowe informacje o Konkursie podane zostaną w programie sportowym TVP i w Programie I Polskiego Radia. Równocześnie wystąpimy z prośbą o zamieszczenie informacji do jednej z gazet ogólnopolskich oraz do gazet wojewódzkich.

Etap wstępny składać się będzie z trzech zestawów pytań, po 5 w każdym o różnej tematyce. I zestaw – wydarzenia roku 2012, II zestaw – historia sportu, III zestaw – historia ME w piłce nożnej. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. W sumie do zdobycia będzie 15 punktów.

Pierwsze informacje o mistrzostwach wraz z pytaniami zamieszczone zostaną na początku marca 2013 roku. Pytania eliminacyjne będą jednakowe dla dwóch rozgrywanych kategorii: otwartej i młodzieżowej.


Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 29 marca 2013 roku.


Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adresem:


Stowarzyszenie „Super Kibic”, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38 z dopiskiem na kopercie (kartce pocztowej) „Konkurs”.


1b) Półfinały

      

Z eliminacji pisemnych do półfinału kwalifikują się kibice, którzy bezbłędnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Przewidziane są dwa półfinały: w Dzierżoniowie (lub we Wrocławiu) i w Warszawie, które odbędą się 4 maja 2013 roku. Rozpoczną się one o godz. 12.00 (równocześnie). O dokładnym miejscu rozpoczęcia półfinałów kibice zostaną powiadomieni  poprzez podawane informacje w Telegazecie oraz na stronie internetowej „Super Kibica”. 

W kategorii otwartej z półfinałów awans uzyska pierwszych sześciu (6) zawodników z każdego półfinału (razem 12 zawodników) oraz siedmiu kibiców (7), którzy uzyskali największą ilość punktów z obu półfinałów. Stawkę kibiców uzupełni obrońca tytułu z 2012 roku Adam Sokołowski.

W kategorii młodzieżowej awans uzyska sześciu (6) najlepszych z każdego półfinału (razem 12 osób) plus ośmiu (8) zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów z obu półfinałów.


1c) Finał


W szerokim finale weźmie udział po 20 najlepszych zawodników w dwóch kategoriach. Zawodnicy na tym etapie odpowiadać będą na 30 jednakowo sformułowanych pytań w trzech zestawach. Pierwszy i trzeci zestaw to pytania z jednoznaczną odpowiedzią (razem 20 pytań), drugi zestaw to pytania testowe (10 pytań). Zasady punktacji: dobra odpowiedź – 1 punkt, zła – 0 punktów. Czas odpowiedzi na wszystkie pytania wynosi 30 minut. Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów – 30.

Do ścisłego finału awansuje po 6 najlepszych z każdej kategorii.

Finał konkursu przeprowadzony zostanie 26 maja 2013 roku w Dzierżoniowie.

Zmagania finalistów będą rejestrowane przez Telewizję Polską.


Uwaga!

 

Przed rozpoczęciem ścisłego finału zostaną rozegrane konkurencje rekreacyjno-sprawnościowe. Punkty z tych konkurencji będą wliczane do punktacji. Ponadto zawodnik przystępujący do ścisłego finału będzie miał zaliczone punkty z szerokiego finału.


VI. Jury


1. Do przeprowadzenia Konkursu w fazie finałowej zostanie powołane jury w składzie:

- przedstawiciel stowarzyszenia „Super Kibic”

- przedstawiciel samorządu wojewódzkiego lub lokalnego

- olimpijczyk lub inny znany sportowiec


VII. Nagrody


1. Dla wszystkich uczestników zawodów finałowych organizatorzy przewidzieli dyplomy, upominki i nagrody rzeczowe

2. Dla najlepszych w rozgrywce finałowej przewidziano nagrody:

a) zdobywca pierwszego miejsca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Polski Kibiców Sportowych na 2013 rok oraz paterę mistrzowską, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową lub pieniężną

b) zdobywca drugiego miejsca w każdej kategorii otrzyma tytuł I Wicemistrza Polski Kibiców Sportowych na 2013 rok oraz paterę I wicemistrza, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową lub pieniężną

c) zdobywca trzeciego miejsca w każdej kategorii otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Kibiców Sportowych na 2013 rok oraz paterę II wicemistrza, puchar, dyplom, nagrodę rzeczową lub pieniężną

d) zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymają dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe, upominki

e) dla najlepszych w półfinałach przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz upominki otrzymane od sponsorów


VIII. Uwagi końcowe


1. Niniejszy regulamin XXXVI Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych 2013 dotyczy jedynych mistrzostw kibiców jakie są organizowane od wielu lat przez Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren” w Dzierżoniowie posiadające wyłączność na takie mistrzostwa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.


Organizator


Kontakt ze Stowarzyszeniem „Super Kibic”:

Tel./fax: 074/ 8 31 13 32

e-mail: superkibic@interia.eu lub stasien@op.pl 

Strona internetowa: www.superkibic.pl


Kontakt z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem:

Tel. komórkowy: 0 601 251 881

Tel. domowy: 074/ 8 378 159
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty