Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > II liga
Kara dla Polonii Bytom utrzymana2017-02-07 22:09:00

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2017 roku w Warszawie rozpatrzyła odwołanie Klubu Polonia Bytom SA od decyzji nr. 1 Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 18 stycznia 2017 roku nakładającej na Klub sankcję regulaminową w postaci pozbawienia 4 punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 i postanowiła:


1. Na podstawie pkt.5.3.1 ust.18 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2016/2017 utrzymać w mocy decyzję nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 18 stycznia 2017 roku nakładającą na Klub Polonia Bytom SA sankcję regulaminową w postaci pozbawienia 4 punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017.


Komisja Odwoławcza po zapoznaniu się z odwołaniem Klubu stwierdziła, że nie widzi podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji. W związku z powyższym Komisja postanowiła przyjąć argumentację Komisji I Instancji za własną. Sankcję regulaminową odjęcia 4 (czterech) punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 słusznie nałożono w związku naruszeniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego oraz w związku naruszeniem pkt. 3 decyzji nr 7/II Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 30 maja 2016 roku. Zgodnie z pkt. 3 decyzji nr 7/II z dnia 30 maja 2016 roku, Klub Polonia Bytom SA zobowiązany był do bezwzględnego, terminowego regulowania rat do końca grudnia 2016 roku wynikających z ugody zawartej z wierzycielem w dniu 30 maja 2016 roku. Zgodnie z przytoczoną decyzją w przypadku niedotrzymania terminów spłat którejkolwiek z rat porozumienia przypadających do końca grudnia 2016 roku nad Klubem ciążyła sankcja odjęcia 4 punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017. Klub w swoim odwołaniu zarzuca Komisji ds. Licencji Klubowych brak obiektywizmu objawiający się nałożeniem zbyt wysokiej sankcji za naruszenie treści decyzji nr 7/II z dnia 30 maja 2016 roku. Z tym twierdzeniem nie sposób się zgodzić, ponieważ mając na uwadze treść decyzji nr 7/II z dnia 30 maja 2016 roku Komisja ds. Licencji Klubowych nie miała innej możliwości. Przedmiotowa decyzja wyraźnie wskazywała jaki rodzaj sankcji i w jakiej wysokości musi być nałożony. Ponadto Odwołująca poddawała w wątpliwość ochronę licencyjną zobowiązania wskazując, że nie dotyczy ona piłkarzy. Z taką argumentacją również nie sposób się zgodzić, ponieważ przedmiotowe zobowiązanie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN i podlega ochronie licencyjnej z kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego.


Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN jest ostateczna.


pzpn.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty