Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > I liga
Ruch z pięcioma ujemnymi, Lechia z inną sankcją2017-06-29 19:51:00

Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN 29 czerwca 2017 roku rozpatrzyła wniesione odwołania Klubów Gwardia Koszalin, Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów od decyzji Komisji Licencyjnej ds. Licencji Klubowych PZPN. Po przeanalizowaniu odwołań Klubów, Komisja postanowiła:


I. Zmienić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych w stosunku do Klubu Gwardia Koszalin w ten sposób, że: przyznała licencję na rozgrywki II ligi w sezonie 2017/2018 z nadzorem finansowym i sankcją regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 5000 zł w związku z naruszeniem szeregu kryteriów w procesie licencyjnym na poziomie Komisji pierwszej instancji. Jednocześnie informujemy, że Klub Gwardia Koszalin zgodnie ze złożonym wnioskiem będzie rozgrywać mecze w roli gospodarza w sezonie 2017/2018 na stadionie Kotwicy Kołobrzeg.


II. Nie uwzględnić odwołania klubu Ruch Chorzów i utrzymać w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych o nałożeniu na klub sankcji regulaminowej w postaci odjęcia 5 punktów w sezonie rozgrywkowym 2017/18.


III. Uwzględnić w części odwołanie klubu Lechia Gdańsk SA i podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej o nałożenie sankcji z tytułu naruszenia zasad dyscypliny procesu licencyjnego jednocześnie zmieniając wymiar sankcji. Komisja Odwoławcza zdecydowała o anulowaniu sankcji w postaci odjęcia 3 punktów w sezonie rozgrywkowym 2017/18 jednocześnie podwyższając sankcję finansowa do kwoty 400 tys. zł. W swojej decyzji Komisja Odwoławcza poddała ponownej ocenie całość zebranego materiału dowodowego w postępowaniu przed organem pierwszej instancji. Komisja Odwoławcza  podzieliła zdanie Komisji pierwszej instancji co do wątpliwości dotyczącej wypełnienia obowiązków informacyjnych nałożonych na Kluby wymogiem F.09 Podręcznika Licencyjnego  w sezonie licencyjnym 2016/17. Ze względu jednak na wątpliwości natury interpretacyjnej zdarzeń dotyczących rozliczeń z tytułu transferu zawodnika zdecydowała jak powyżej.


Powyższe decyzje Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN są decyzjami ostatecznymi.


pzpn.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty