Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Główna środek > Ekstraklasa
Zakaz transferów dla Ruchu2017-02-15 23:36:00

Dziś odbyło się posiedzenie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Na spotkaniu wydano m.in. decyzję w sprawie Ruchu Chorzów.


W sprawie odwołania klubu Ruch Chorzów SA od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, dotyczącego niewykonania przez Ruch Chorzów SA prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego wobec 7 zawodników.


NKO oddaliła w całości odwołanie skarżącego klubu jako bezzasadne.


Organ I instancji umorzył postępowanie w związku z cofnięciem wniosku o wznowienie postępowania dokonanego przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN. Uzasadnieniem niniejszego orzeczenia jest okoliczność, że gospodarzem postępowania wznowieniowego jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN, co wynika z art 166 § 1 i § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, a w związku z cofnięciem wniosku Organ I instancji nie miał podstaw prawnych do dalszego orzekania w przedmiotowej sprawie z uwagi na brak skargi uprawnionego podmiotu. Wskutek przedmiotowego orzeczenia odzyskuje moc orzeczenie NKO, utrzymujące w mocy decyzję Komisję Dyscyplinarną PZPN, którą wymierzono sankcję w postaci zakazu transferów na okres 6 miesięcy, która bieg rozpoczyna od 15 lutego 2017 roku.


pzpn.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty